Verbetercultuur

Om te excelleren op het gebied van productie en logistiek, vaak aangeduid met de angelsaksische benaming Operations, is een cultuur, en systeem, van continu verbeteren een voorwaarde gebleken bij organisaties die world class resultaten hebben bereikt. Vaak worden bij organisaties alleen maar losse instrumenten ingezet, waarbij het aan continuïteit ook nog eens ontbreekt. 5S, Kaizen, Dagstart zijn voorbeelden van lean methoden/technieken die hierbij dan worden ingezet.

Uiteindelijk is het een kwestie van het hebben van een lange adem maar met een aantal samenhangende concrete stappen kun je al een heel eind komen. Als je vervolgens consequent de lat ieder jaar weer iets hoger legt en het hoger management het belang blijft uitstralen zul je zien dat langzamerhand wel degelijk de gewenste verbetercultuur ontstaat. Met name het volhouden is van belang. Resultaten komen te voet en gaan te paard.