Continu Verbeteren Toolbox

Als een organisatie start met continu verbeteren / kaizen dan volstaat vaak een excel om verbetersuggesties te registreren en fysieke kaizen kaarten voor de opvolging. Aan continu verbeteren software is nog niet direct behoefte.

Continu Verbeteren Software

Als het echter een succes wordt, wat natuurlijk de bedoeling is, komt vaak al snel de behoefte voor een betere ondersteuning in het registreren en monitoren van verbetersuggesties. Excel is beperkt tot twee dimensies en dus geen databaseprogramma en schiet tekort in het snel genereren van overzichten en het maken van selecties met betrekking tot rapportages. Een betere en toekomstbestendige oplossing is de Continu Verbeteren Toolbox, met als resultaat meer verbetersuggesties en een hogere succesratio van gerealiseerde verbetersuggesties.

BCV Toolbox – Continu Verbeteren Software

Het voordeel van een software applicatie boven excel is dat het zorgen voor overzicht en de interne communicatie veel efficienter kan verlopen.

Voordelen van de Continu Verbeteren Toolbox:

 • eenvoudige registratie via mobiele app (of laptop / desk top)
 • standaardisatie en uniformiteit omdat elk team op dezelfde wijze registreert
 • transparante selectie van welke verbetersuggesties die direct opgepakt worden
 • documenten die horen bij een verbetersuggestie, zoals een A3 of PDCA document of concept werkinstructies worden centraal in de applicatie opgeslagen
 • teamleden hebben daardoor alle relevante documenten direct voorhanden
 • eenvoudige communicatie naar medewerkers buiten het team (inspiratie)
 • via de Like, Share en Follow-buttons worden andere medewerkers betrokken en dit helpt om de ‘eilandjes’ die bij veel bedrijven aanwezig zijn, weg te nemen.
 • via heldere rapportages en dashboard is direct duidelijk wat het proces van Continu Verbeteren binnen uw organisatie oplevert.
 • Door dagelijkse focus middels de systematische manier van werken en de hogere transparantie wordt de slagingskans van verbetersuggesties verhoogt
 • Lessons learned worden vastgelegd en zijn toegankelijk bij nieuwe verbetersuggesties
 • Slimme zoekfuncties en FAQ om snel informatie te vinden en van elkaar te leren (laagdrempelig)
 • Helpt bij het bouwen van een verbeter cultuur.

De toolbox is beschikbaar als beveiligde software oplossing in de Cloud (SaaS) of op uw eigen infrastructuur. Geen moeilijke installatie, al binnen enkele dagen is de toolbox voor u beschikbaar.

Geen gedoe meer om de juiste informatie op tijd te achterhalen, maar direct en actueel beschikbare stuurinformatie.

Wilt u zien hoe de rapportage van bijvoorbeeld de kosten en gerealiseerde baten van verbetersuggesties eruit ziet? Of de eenvoud waarmee een verbetersuggestie wordt ingevoerd via een desktop of mobiele app?

Demo Beter Continu Verbeter Toolbox (BCV-Toolbox)?

Graag demonstreren wij de BCV-Toolbox in een korte online demo van 15 minuten. U kunt dan zelf bepalen welke toegevoegde waarde de toolbox voor uw organisatie heeft. Heeft u interesse vul dan het Contactformulier van Produlog in of bel met Henno Staal 06 54982338 dan sturen wij u een link voor een online demo.