Continu verbeteren

Continu verbeteren wordt in diverse onderzoeken genoemd als belangrijke factor in het bereiken van Operational Excellence. Binnen de lean filosofie wordt meestal Kaizen gebruikt als term om het proces van continu verbeteren (op de werkvloer) aan te duiden.

Operational Excellence

Om operational excellence te bereiken zullen vele verbeterslagen noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het feit op welke vlakken aanpassingen nodig zijn om te voldoen van de eisen en wensen van klanten kunnen speerpunten worden bepaald.

Operational excellence legt het accent op het optimaliseren van processen zodat kwaliteit, productiviteit en flexibiliteit  op World Class niveau komen.

Waardestroom optimaliseren

Procesverbetering is vaak een zeer praktisch aangrijppunt om een dergelijk verbeterproces te starten. Hierbij kan worden gedacht aan ‘harde’ verbeterprojecten gebaseerd op een waardestroom analyse (=value stream analysis) of op basis van verbetervoorstellen van medewerkers.

Brown paper sessie om waardestroom in kaart te brengen

Over het algemeen is het handig om zowel grotere verbeterprojecten parallel te laten verlopen met kleinere verbeteracties. Voor de langere termijn is het van belang om iedereen in de organisatie te betrekken. Belangrijk is om je te realiseren is dat het in principe gaat om het scheppen van een bepaalde cultuur waarin het normaal is om je werk iedere week of misschien wel dag beter te kunnen doen. Het maakt niet uit om wat voor organisatie het gaat, productie, dienstverlening, zorg of handel & distributie.

Consequente interne communicatie is een belangrijk middel om uiteindelijk een verbetercultuur te kunnen realiseren.

Communiceren communiceren communiceren
Interne communicatie belangrijk !

 

Communicatie

Dit zal op verschillende niveaus en via verschillende kanalen moeten plaatsvinden. Voorbeelden:

  • Posters (met in de tijd wisselende boodschappen en bijvoorbeeld ook voorbeelden)
  • Nieuwbrieven (bijv. voor succesverhalen of aandachtspunten)
  • Werkoverleg
  • Dagstart / kick off shift
  • Gastpresentatie van andere afdelingen
  • Bedrijfsbezoeken van best practice organisaties
  • Functioneringsgesprekken
  • Bezoek afdeling door hoger management
  • Het bedrijfsbreed in het zonnetje zetten van medewerkers die een aansprekende verbetering in gang hebben gezet en/of gerealiseerd
  • …………

Een andere factor is de keuze van prestatie indicatoren waar men op afgerekend wordt. Zeg hoe u mij meet dan zal ik mij daar naar gedragen. Ook deze zullen in lijn moeten zijn met wat er in een verbetercultuur wordt gevraagd. Het aantal uitgevoerde kaizen verbeteracties zou bijvoorbeeld bijgehouden kunnen worden.